Kdo smo / Who are we

Delujemo v Lendavi od leta 1993. Naša osnovna dejavnost je vezana na ustvarjanje lutkovnih predstav, na izdelovanje lutk, mask in kostumov po naročilu, na izvajanje ustvarjalnih delavnic ter na organizacijo prireditev za otroke. Trenutno sestavljajo skupino dva  igralca, igralka, glasbenik  ter oblikovalca lutk in scene.
Do sedaj smo pripravili trinajst predstav, ki smo jih igrali po gledališčih, šolah in vrtcih po Sloveniji in  Madžarskem ter na festivalih po Evropi. Pri predstavah velikokrat sodelujemo z gostujočimi ustvarjalci-režiserji, dramaturgi iz sosednje Madžarske, kajti delujemo na dvojezičnem področju in  igramo predstave v obeh jezikih. Pri svojem ustvarjanju želimo izkoristiti čim več možnosti, ki jih ponuja lutkovno gledališče in gIedališče nasploh. Pri tem ubiramo eksperimentalen pristop, ki temelji na raziskovanju tradicionalnih in novih lutkovnih tehnik, različnih materialov ter izvirne likovne podobe in glasbe. Pri izboru produkcij dajemo prednost predstavam za otroke, iz katerih se otroci na neprisiljen način lahko veliko naučijo, razvijajo domišljijo ter doživijo veliko prijetnih trenutkov.

Kot Kulturno društvo Pupilla delujemo od 2005 leta.


The Pupilla Puppet Theatre from Lendava is active since 1993. Our principal sphere of activity is creation of puppet shows, making puppets, masks and costumes on order, executing creative workshops and organization of events for children. At the moment, the team constitutes of two actors, an actress, a musician and a puppet and scene designer. So far, we have produced 15 plays. With these, we have taken part at many international festivals in Europe. In our plays we often collaborate with guest artists-directors and stage managers mainly from the neighbouring Hungary, because we perform shows in both Hungarian and Slovene language, . In our work, we wish to explore as many possibilities of the puppet theatre and the theatre in general as possible. When doing this, we use an experimental approach based on exploring traditional and modern puppet techniques, various materials, original artistic appearance and music. When choosing productions, we prefer plays for children from which they can learn a lot in a natural way, develop imagination and experience many pleasant moments.

We operate as the Pupilla Cultural Society since 2005.