Kdo smo / Who are we

Delujemo v Lendavi od leta 1993. Naša osnovna dejavnost je vezana na ustvarjanje lutkovnih predstav, na izdelovanje lutk, mask in kostumov po naročilu, na izvajanje ustvarjalnih delavnic ter na organizacijo prireditev za otroke. Trenutno sestavljajo skupino dva  igralca, igralka, glasbenik  ter oblikovalca lutk in scene.
Do sedaj smo pripravili 20 predstav, ki smo jih igrali po gledališčih, šolah in vrtcih po Sloveniji in  Madžarskem ter na festivalih po Evropi. Pri predstavah velikokrat sodelujemo z gostujočimi ustvarjalci-režiserji, dramaturgi iz sosednje Madžarske, kajti delujemo na dvojezičnem področju in  igramo predstave v obeh jezikih. Pri svojem ustvarjanju želimo izkoristiti čim več možnosti, ki jih ponuja lutkovno gledališče in gIedališče nasploh. Pri tem ubiramo eksperimentalen pristop, ki temelji na raziskovanju tradicionalnih in novih lutkovnih tehnik, različnih materialov ter izvirne likovne podobe in glasbe. Pri izboru produkcij dajemo prednost predstavam za otroke, iz katerih se otroci na neprisiljen način lahko veliko naučijo, razvijajo domišljijo ter doživijo veliko prijetnih trenutkov.

Kot Kulturno društvo Pupilla delujemo od 2005 leta.


The Pupilla Puppet Theatre from Lendava is active since 1993. Our principal sphere of activity is the creation of puppet shows, making puppets, masks, and costumes on order, executing creative workshops, and organization of events for children. At the moment, the team constitutes of two actors, an actress, a musician, and a puppet and scene designer. So far, we have produced 20 plays. With these, we have taken part in many international festivals in Europe. In our plays, we often collaborate with guest artists-directors and stage managers mainly from the neighboring Hungary, because we perform shows in both the Hungarian and Slovene languages. In our work, we wish to explore as many possibilities of the puppet theatre and the theatre in general as possible. When doing this, we use an experimental approach based on exploring traditional and modern puppet techniques, various materials, original artistic appearance, and music. When choosing productions, we prefer plays for children from which they can learn a lot in a natural way, develop their imagination and experience many pleasant moments.

We operate as the Pupilla Cultural Society since 2005.